HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

          Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile (do 08.2003 r. Wojskowe Przedszkole nr 51 w Pile im. Stefanii Sempołowskiej) powstało na bazie istniejącej placówki jednooddziałowej mieszczącej się w kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 2.

          Przedszkole nr 51 zostało zorganizowane w 1950 r. przy Oficerskiej Szkole Samochodowej. Organizatorem placówki była organizacja Ligi Kobiet przy OSS. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło 30.04.1950 r., obecnych było 22 dzieci, zaproszono również dzieci z Przedszkola nr 2 w Pile. Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Antonina Gondek, która swoje obowiązki pełniła przez 20 lat. Z roku na rok dzieci przybywało, powstawały nowe oddziały.
          W roku 1971 funkcję dyrektora placówki przyjęła pani mgr Jolanta Fabijańczuk, którą kierowała nim do 31.08.1997 r. W tym czasie grupy przedszkolne ze względu na swoją liczebność, przeniesiono do wieżowców (adoptując 3 mieszkania) oraz jeden oddział do klubu WOSS.
          1.09.1989 r. przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku na ulicę Kusocińskiego 10a, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

          30.04.1990 r. uroczyście obchodzono 40–lecie działalności Wojskowego Przedszkola nr 51 w Pile.
          Od 1.09. 1997 r. obowiązki dyrektora pełniła pani mgr Katarzyna Dąbrowska (Drozdek). W związku z reorganizacją wojska w kraju, przedszkole zostało przekazane z dniem 1.01.2003 r. pod zarząd Gminy Piła. Nazwa placówki zgodnie z uchwałą nr III/27/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9.12.2002 r. została zmieniona na

Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. Kusocińskiego 10a w Pile
 

          Od 1.09.2003 r. do dnia dzisiejszego placówką kieruje mgr Janina Wołot.