WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

           Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkolnym. Współdecydują w sprawach przedszkola. Mają szansę obserwować sukcesy dzieci. Są informowani o ich kłopotach i porażkach oraz osiągnięciach. Uczestniczą w wydarzeniach z życia przedszkolnego.

Nasi Rodzice chętnie uczestniczą w zajęciach otwartych, zebraniach grupowych

 

-w uroczystościach przedszkolnych tj.: Andrzejki, jasełka grupowe, wigilie, zajęcia twórcze.

   

          Od wielu lat tradycją stały się czerwcowe Pikniki Rodzinne z wesołą zabawą i wspólnym grillowaniem w ogrodzie przedszkolnym, celem których jest świętowanie Dnia Matki ,Ojca i Dnia Dziecka jednocześnie. Przy wesołej  muzyce wszyscy dobrze się bawią a nasze dzieci czują, że przedszkole to też dom, do którego często przychodzą ich Rodzice, Babcie i Dziadkowie a tym bardziej starsze czy też młodsze rodzeństwo.


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

         Poprzez kontakt z naturalnym i lokalnym środowiskiem pragniemy rozbudzać w dzieciach ciekawość i chęć wejścia w sytuacje nowe, wejścia w świat jaki nas wokół otacza.

Przygotowując wychowanków do życia w przyszłości współdziałamy z władzami lokalnymi, instytucjami, firmami, mediami  i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego.

Współpraca przedszkola ze społecznością lokalną  przebiega następująco:  

-         Współpraca z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy materialnej i finansowej dzieciom z rodzin o najniższych dochodach (refundacja kosztów żywienia i opłat za przedszkole).

-         Współpraca z rodzicami poprzez diagnozowanie środowiska rodzinnego, prowadzenie pedagogizacji rodziców, dni otwarte dla rodziców, spotkania z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, specjalistami z różnych dziedzin, w zależności od potrzeb.

-         Współpraca ze szkołą w formie udziału w uroczystościach, lekcjach pokazowych oraz spartakiadach sportowych.


-         Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie spraw materialnych, bazowych i organizacyjnych placówki.

-         Współpraca z zakładami pracy, firmami usługowymi i różnymi organizacjami społecznymi, która w znacznym stopniu przyczynia się do polepszenia warunków pracy wychowawczej.

-         Współpraca z lokalnymi mediami (Tygodnik Nowy, Radio Eska, Tętno),  w celu upowszechniania informacji o wydarzeniach w naszej placówce.

-         Współpraca z pielęgniarką przedszkola w zakresie  profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej dzieci oraz dokumentowania badań okresowych.

-         Wykrywanie zaburzeń i opóźnień w rozwoju intelektualnym i psychomotorycznym wychowanków następuje we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dbamy o współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującym tak, aby przedszkole mogło spełniać swoją wszechstronną społeczno – wychowawczą rolę.


Żywiołowy występ naszych 6-latków na "Eska Summer Fest" podczas VII Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw (31.05.2008 r.)


DZIAŁANIA DZIECI NA RZECZ INNYCH

W codziennym życiu naszego przedszkola staramy się włączać i organizować akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci z naszego środowiska lokalnego, wspomagać dzieci z Domów Dziecka oraz dzieci z naszej placówki. Celem naczelnym tych akcji jest uczenie dzieci wrażliwości i współodczuwania potrzeb innych.

Nasze dzieci motywują swoich Rodziców do czynnego udziału w tych akcjach. Należy wspomnieć o aktywnym wsparciu całego personelu oraz naszej pani katechetki R. Wiśniewskiej.

  • "Góra Grosza" - akcja towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z Domów Dziecka.

  • "Pomóżmy Ewuni" oraz "Kiermasz świąteczny"  - akcja charytatywna - przekazanie funduszy na rzecz chorych dzieci.

  • "Akcja nakrętki" - zbiórka nakrętek na wózek inwalidzki dla chorej 10-letniej dziewczynki.
     

  • I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem - zbiórka zabawek i odzieży dla potrzebujących dzieci z naszej placówki.
     

  • " Zbiórka Żywności" - coroczna zbiórka żywności dla społeczności lokalnej we współpracy z Bankiem Żywności i TPD.

  • "Upominek dla chorego kolegi" - przygotowanie upominków i zabawek dla dzieci przebywającym w pilskim szpitalu.

 


WSPÓŁPRACA Z PILSKIM DOMEM KULTURY

        Od wielu lat nasze przedszkola współpracuje z Miejskim Domem Kultury w Pile. Braliśmy udział w szeregu przedsięwzięć współorganizowanych z PDK, między innymi:

Przeglądy Twórczości Pilskich Przedszkoli,
Dni Piły,
Jasełka,
Przedszkolaki w Europie.

        Znaczącym sukcesem okazał się spektakl słowno – muzyczny „O księciu, który poślubił żółwia”, który został zaprezentowany kilkakrotnie w PDK dla  rodziców, dzieci, przedszkolaków z pilskich przedszkoli oraz uczniów szkół pilskich, a także w ramach akcji charytatywnej „Pomóżmy Ewuni”.

Przedstawienia miały charakter integrujący środowisko przedszkolne, występowały dzieci, rodzice, członkowie Rady Pedagogicznej oraz personel obsługi.

       Dużym zainteresowaniem również cieszył się konkurs miejski, pod patronatem Prezydenta Miasta Piły o kapelusz czarodzieja  pt. „Bajka raduje i wychowuje”, w którym uczestniczyły dzieci z 10 pilskich przedszkoli. Mieliśmy okazję rozpopularyzować literaturę dziecięcą, a także zintegrować środowisko przedszkolne miasta Piły.

       Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki „Bajki” za udział w konkursie. Każde przedszkole otrzymało dyplom za uczestnictwo w konkursie. Również nauczyciele, którzy przygotowali dzieci do konkursu zostali uhonorowani dyplomami.

       Zwycięscy trzech pierwszych miejsc otrzymali Kapelusz Czarodzieja, a pierwsze miejsce dodatkowo zostało uhonorowane nagrodą specjalną - karnetami na basen ufundowanymi przez „Wodny świat”.